My *nix world

Rörelsemängd

Rörelsemäng Ett föremåls rörelsemängd är produkten av föremålets massa och hastighet. Rörelsemängd=massa*hastighet, eller p=mv. Enheten för rörelsemängd är . Impulslagen Impuls En kraft som verkar på ett föremål under en viss tid, Δt, ger föremålet en impuls som är lika…

Newtons lagar

Krafter Kraftverkan En kraft kan förändra ett föremåls hastighet, form och rotation. Enheten för kraft är newton, N. Avståndkraften och kontaktkraften Tyngdkraften (Fg) på jorden från solen, den elektriska kraften (Fel) på en laddning, den magnetiska kraften på en kompassnål,…