My *nix world

Spåra utländska paket programmässigt

Nyligen har jag försökt att hitta en metod för att spåra ett paket från utlandet programmässigt.

Eftersom har jag hittat ingen oficiell API förutsatt av posten.se, har jag försökt att ta reda på en websida där man kan spåra sitt paket med hjälp av kolli-id eller brev-id.

Lyckligtvis där finns http://www.posten.se/tracktrace/TrackConsignments_do.jsp websida som man kan använda för att spåra en/flera paket samtidigt.

Vi kan avända den där websida för att spåra paket programmässigt. Allt som behövs är att ladda ner den websidan nämnade tidigare med hjälp av POST metod:

Paren key=value vissats tidigare kunde vara en av den följande:

  • trackntraceAction=saveSearch : obligatorisk!
  • lang=<lang-ID> : t.ex. GB eller SE, osv (det är frivilligt).
  • consignmentId=<kolli-id> : din brev eller kolli ID, t.ex. AB133725606XY

Notera att när anger du mer än ett key=value par, måste du avskilja mellan de med hjälp av konjunktionen "&" (ampersand), t.ex. trackntraceAction=saveSearch&lang=SE.

Om du använder Linux och du kan/vill inte använda Python/Perl/osv, då kan du ladda ner en websida med hjälp av wget programmet så här:

wget -O  --post-data="trackntraceAction=saveSearch&lang=GB&consignmentId=AB133725606XY&consignmentId=MN12345&consignmentId=XYZ458796" http://www.posten.se/tracktrace/TrackConsignments_do.jsp

I exemplet övanför har jag försökt spåra tre olika paket samtidigt (det med kolli-id AB133725606XY, MN12345 och XYZ458796.

Eftersom använder jag den här kommand periodisk, har jag skrivit en bash skrift + en awk skrift som hjälper mig att automatisera den här process.

  • en bash skrift (nämnad posten_tracker) som läser alla parameter från kommandoraden
  • en awk skrift (nämnad posten_tracker.awk) som tolkar HTML resultatet och datautskrifter detta

Man behöver endast ladda ner den här skrifter då använda dem på fölljande sätt:

posten_tracker -l

eller

posten_tracker -f  # fil-namn = TXT fil som innehaller en/flera kolli-id per/rad

Om du tror att det artikel har hjälpt dig då, snälla du, gradera den här med en till fem stjärnor så att jag ska veta att du bryr om vad jag skriver.

The following two tabs change content below.
Spåra utländska paket programmässigt

Eugen Mihailescu

Founder/programmer/one-man-show at Cubique Software
Always looking to learn more about *nix world, about the fundamental concepts of math, physics, electronics. I am also passionate about programming, database and systems administration. 16+ yrs experience in software development, designing enterprise systems, IT support and troubleshooting.
Spåra utländska paket programmässigt

Latest posts by Eugen Mihailescu (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *