My *nix world

Rörelsemängd (1 posts)

Rörelsemängd

Rörelsemäng Ett föremåls rörelsemängd är produkten av föremålets massa och hastighet. Rörelsemängd=massa*hastighet, eller p=mv. Enheten för rörelsemängd är . Impulslagen Impuls En kraft som verkar på ett föremål under en viss tid, Δt, ger föremålet en impuls som är lika…