My *nix world

Newton (1 posts)

Newtons lagar

Krafter Kraftverkan En kraft kan förändra ett föremåls hastighet, form och rotation. Enheten för kraft är newton, N. Avståndkraften och kontaktkraften Tyngdkraften (Fg) på jorden från solen, den elektriska kraften (Fel) på en laddning, den magnetiska kraften på en kompassnål,…