My *nix world

Kärnfysik (2 posts)

Kärnfysik

Atomkärnan År 1911 upptäckte Rutherford atomkärnan. Atomkärnan är uppbyggd av protoner (upptäckt av Rutherfor i 1920, är positiv laddad partikel) och neutroner (upptäckt av James Chadwick 1932, är neutralt laddad partikel). Protoner och neutroner har fått det gemensamma namnet nukleoner.…