My *nix world

Reflektion och brytning

Reflection

En våg som träffar en fast vägg, sänds tillbaka. Den reflekteras.

Reflektion och brytning

källa: physicsclassroom.com

Vågen som sänds kallas infallande våg och den som reflekteras kallas reflekterad våg.

Denna linie som är vinkelrätt orienterad mot väggen kallas för normal.

reflektionReflektionslagen säger att reflektionsvinkeln (αr) är lika med infallsvinkeln (αi), alltså:

 \alpha_r=\alpha_i

Eftersom den reflekterad våg rör sig i samma vågmedium behåller våghastighet sig detsamma. Samma sak kan vi säga också om våg frekvensen (t.o.m. om våglängden). När vågen slår väggen och reflekteras en (lite) del av sin energi överförs till vägg. Eftersom energi minskar och dessutom är direkt proportionella med amplituden det betyder att amplituden också måste minska.

Reflektion innebär ändringen av vågriktningen när vågorna möts en vägg.

Brytning (refraktion)

Brytning/refraktion innebär ändringen av vågriktningen när vågor passerar från ett vågmedium till annan. Brytningen uppstår som regel när vågmediet ändrar egenskaper.

brytning av vågor

brytning av vågor

Linjen vinkelrät mot gränslinjen kallas normal. Vinkeln mellan normalen och hastighetsriktningen för den inkommande vågorna kallas infallsvinkeln1). Vinkeln mellan normalen och hastighetsriktningen för de brutna vågorna kallas brytningsvinkeln2). När vågorna går från djupta till den grunda vaten så bryts de mot normalen. Då är brytningsvinkeln (α2) mindre än infallsvinkeln (α1):

\alpha_2<\alpha_1

Dessutom är våglängden för de bruten vågor mindre än våglängden för de infallande vågor (λ21).

Frekvensen bestäms av vågkällan och är densamma på både sidorna om gränslinjen (f1=f2).

Vi vet att hastigheten v är lika med produkten mellan våglengden och frekvensen, alltså:

v=λ*f men λ21 och f1=f2 => v2<v1 (det är rimligt eftersom vågmedium har ändrat från djupt vatten till grunt vatten och våghastighets ändras med vågmedium).

Slutsats: brytning av vågor beror på att våghastigheten ändrar sig när vågorna går från ett medium till ett annat.

Om du tror att det artikel har hjälpt dig då, snälla du, gradera den här med en till fem stjärnor så att jag ska veta att du bryr om vad jag skriver.

The following two tabs change content below.
Reflektion och brytning

Eugen Mihailescu

Founder/programmer/one-man-show at Cubique Software
Always looking to learn more about *nix world, about the fundamental concepts of math, physics, electronics. I am also passionate about programming, database and systems administration. 16+ yrs experience in software development, designing enterprise systems, IT support and troubleshooting.
Reflektion och brytning

Latest posts by Eugen Mihailescu (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *