My *nix world

Rörelsemängd

Rörelsemäng

Ett föremåls rörelsemängd är produkten av föremålets massa och hastighet.

Rörelsemängd=massa*hastighet, eller p=mv.

Enheten för rörelsemängd är \frac{kg*m}{s}.

Impulslagen

Impuls

En kraft som verkar på ett föremål under en viss tid, Δt, ger föremålet en impuls som är lika med produkten av kraften och tiden: impuls=kraft*tid, eller I=FΔt.

Impulslagen

När ett föremål påverkas av krafter, ger resultantkraften föremålet en impuls som är lika med ändringen av föremålets rörelsemängd: I=p-p0p=mΔv=m(v-v0)

Bevarandelagen för rörelsemängd

En stöt är en kortvarig(kort) kraftverkan mellan två föremål.

När två föremål m1 och m2 kolliderar är den totala rörelsemängden efter kollisionen lika med den totala rörelsemängden före kollisionen:

m1*v1+ m2*v2= m1*v'1 + m2*v'2 eller p1+ p2= p'1 + p'2

Oelastik stöt

En stöt är oelastik när den kinetiska energin i systemet är mindre efter stöten än före stöten.

Fullständigt oelastik stöt

En stöt är fullständigt olastik när föremålen hänger samman efter stöten.

Elastik stöt

En stöt är elastik när den kinestiska energin är lika stor efter stöten som före stöten.

Om du tror att det artikel har hjälpt dig då, snälla du, gradera den här med en till fem stjärnor så att jag ska veta att du bryr om vad jag skriver.

The following two tabs change content below.
Rörelsemängd

Eugen Mihailescu

Founder/programmer/one-man-show at Cubique Software
Always looking to learn more about *nix world, about the fundamental concepts of math, physics, electronics. I am also passionate about programming, database and systems administration. 16+ yrs experience in software development, designing enterprise systems, IT support and troubleshooting.
Rörelsemängd

Latest posts by Eugen Mihailescu (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *