My *nix world

Hastighet,acceleration,fritt fall

MEDELHASTIGHET (m/s)
Medelhastighet är lika med sträcka dividerad med tid,
 medelhastighet=\frac{total str\ddot{a}cka}{total tid} \Rightarrow \overline{v}=\frac{s}{t}

Exempel:

Du kör s1 km med hastigheten v1 km/h och därefter ytterligare s2 km med hastigheten v2 km/h. Vad är din medelhastighet på hela bilturen?

 medelhastighet=\frac{total str\ddot{a}cka}{total tid} \Rightarrow \overline{v}=\frac{s_1+s_2}{t_1+t_2}=\frac{s_1+s_2}{\frac{s_1}{v_1}+\frac{s_2}{v_2}}=\frac{(s_1+s_2)\cdot v_1\cdot v_2}{s_1\cdot v_2+s_2\cdot v_1}

MOMENTHASTIGHET

Medelhastighet under ett "kort" tidsinterval kallas för momenthastighet.

 momenthastighet=\frac{\Delta_s}{\Delta_t} där Δt är ett "kort" tidsinterval.

momenthastighet

Läs också tolka momentanhastighet från grafer.

KONSTANT HASTIGHET
När hastighet inte förändras är den konstant.

STRÄCKFORMEL VID KONSTANT HASTIGHET
 s_{f}=s_{i}+vt där s_{i} är startsträckan, s_{f} är slutsträckan och v är den konstanta hastigheten under tiden t.

ACCELERATION(m/s²)
Hastighetsändring under ett visst tidsintervall kallas acceleration och betecknas med a.
 acceleration=\frac{hastighets\ddot{a}ndring}{tidsintervall} \Rightarrow {a=\frac{\Delta_{v}}{\Delta_{t}}}

HASTIGHETFORMELN VID KONSTANT ACCELERATION
När ett föremål har konstant acceleration, beräknas hastigheten v vid tidpunkten t som
 {v_{f}=v_{i}+at} där v_{i} är starthastigheten och v_{f} är sluthastigheten.

STRÄCKFORMEL 1
När ett föremål har konstant acceleration, beräknas sträckan s under tiden t som
 str\ddot{a}ckan=medelhastighet*tiden \Rightarrow s=\overline{v}t där \overline{v}=\frac{1}{2}(v_{i}+v_{f})

STRÄCKFORMEL 2
När ett föremål har konstant acceleration, beräknas sträckan s vid tiden t som
s = \overline{v}t=\frac{1}{2}(v_{i}+v_{f})t=\frac{1}{2}(v_{i}+v_{i}+at)t= v_{i}t+\frac{1}{2}at^2

SLUTHASTIGHET
 s=\frac{at}{2a}(v_{i}+v_{f})=\frac{1}{2a}(v_{f}-v_{i})(v_{f}+v_{i})=\frac{1}{2a}(v_{f}^2-v_{i}^2) \Rightarrow v_{f}^2=v_{i}^2+2as

FRITT FALL
Ett föremål faller fritt när det bara påverkas av tyngdkraften.

GALILEIS LAG
Alla föremål som faller fritt på samma ställe, faller med samma acceleration.

TYNGDACCELERATIONEN(g)
 g=9.82\frac{m}{s^2}

Lägga märke till att g varierar med breddgraden och höjden över havet. Läs mer.

Om du tror att det artikel har hjälpt dig då, snälla du, gradera den här med en till fem stjärnor så att jag ska veta att du bryr om vad jag skriver.

The following two tabs change content below.
Hastighet,acceleration,fritt fall

Eugen Mihailescu

Founder/programmer/one-man-show at Cubique Software
Always looking to learn more about *nix world, about the fundamental concepts of math, physics, electronics. I am also passionate about programming, database and systems administration. 16+ yrs experience in software development, designing enterprise systems, IT support and troubleshooting.
Hastighet,acceleration,fritt fall

Latest posts by Eugen Mihailescu (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *