My *nix world

Grundläggande begrepp: tid, rum, massa

SEKUND (s)
En sekund är tiden för 9192631770 svängningar i en bestämd strålning från cesiumatomen Cs-133.

METER (m)
En meter är den sträcka som ljuset rör sig i vakuum under bråkdelen 1/299792458 av en sekund.

STORHET
En storhet utgörs av ett mätetal och en enhet.

MASSA (kg)
Massa har två egenskaper. Tyngden innebär att massor attraherar varandra. Trögheten innebär att en massa gör motstånd mot förändring av sin rörelse. Alla massor attraherar alla andra massor med en gravitationskraft.

DENSITET (kg/m³)
 densitet=\frac{massa}{volym} \Rightarrow  \rho=\frac{m}{V}

MÄTTNOGGRANNHET
Regler för mätresultat:

  1. Gör alltid flera mätningar
  2. Ange alltid osäkerheten. Den anges indirekt genom antalet siffror i resultatet.

Om du tror att det artikel har hjälpt dig då, snälla du, gradera den här med en till fem stjärnor så att jag ska veta att du bryr om vad jag skriver.

The following two tabs change content below.
Grundläggande begrepp: tid, rum, massa

Eugen Mihailescu

Founder/programmer/one-man-show at Cubique Software
Always looking to learn more about *nix world, about the fundamental concepts of math, physics, electronics. I am also passionate about programming, database and systems administration. 16+ yrs experience in software development, designing enterprise systems, IT support and troubleshooting.
Grundläggande begrepp: tid, rum, massa

Latest posts by Eugen Mihailescu (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *